Gymnastik- och rörelseprogram

Vår tanke med gymnastik- och rörelseprogrammen är att de ska vara till hjälp i det dagliga arbetet med era barns rörelseträning och en inspirationskälla till att själv utveckla egna rörelseprogram.
 
Tänk på att alltid utgå från de behov som finns i er barngrupp, d v s anpassa alltid krav och tempo till barnens ålder och förutsättningar. Därför är det alltid viktigt att hitta alternativ till olika övningar, så att alla barn kan vara med och lyckas. Låt barnen få tid på sig att lära in, automatisera och överinlära. Detta innebär, att om ni har gymnastik en gång i veckan med era barn, bör ni inte arbeta med mer än ett eller två gymnastikprogram per termin.
 
Slutligen får vi aldrig glömma, att det allra viktigaste, är att våra barn känner glädje i att röra sig, för en kreativ och lekfull rörelseträning utvecklar våra barn såväl motoriskt, socialt som emotionellt.
 
 

Gymnastik Och Rörelse2