Rörelse

Rörelsen är av avgörande betydelse för kroppens och hjärnans utveckling och funktion samt för känsloutveckling, sociala kompetens och förmåga att hantera stress. Genom lek och rörelse, en aktiv livsstil, utnyttjar vi motoriken och tar tillvara de förutsättningar den ger. En aktiv livsstil ökar våra möjligheter till bättre hälsa.

 
Detta innebär bl a att vi genom leken och rörelsen höjer vår medvetandenivå, skapar nyfikenhet och intresse för att samla nya kunskaper och intryck. Genom fysisk aktivitet belastar vi vårt skelett, så att ny stark benmassa bildas. Genom rörelse lär vi oss att känna och styra vår kropp och lyssna till vad den säger.
 
Att röra på sig är roligt. Då kan du utforska och uppleva många nya saker. I din lek och rörelse lär du dig bl a att förstå omvärlden och hur andra människor känner och tänker. Men rörelsen är också viktig för att du ska växa och få ett starkt skelett.
 
Rörelsen är viktig för: 
• att växa.
• att bli stark.
• att utveckla en mer automatiserad motorik.
• att lära sig hantera stress.
• att få en god känsloutveckling.
• att få en ökad social kompetens.
• att få en bättre reglering av ämnesomsättningen.
• att få en bättre reglering av kroppstemperaturen.Rörelse3