Stationsträning med Kalvin

Med hjälp av Christer Sandberg, MTI, har vi sammanställt ett material, som vi hoppas att du kommer att ha stor glädje av i din gymnastik och idrott tillsammans med barnen. Tanken bakom "Stationsträning med Kalvin" är att utveckla barnens motoriska grundfärdigheter på ett lekfullt och roligt sätt. Genom en varierad stimulering av bland annat grovmotorik, styrka, koordination och balans, ökar vi förutsättningarna för att barnen ska få en större rörelseerfarenhet.
 
CD:n är tänkt för barn både i förskolan och i de lägre årskurserna i skolan och är upplagt som ett gymnastikprogram. Börja med en "Inledning" spår 1 eller 2, därefter ett "Huvudmoment" spår 3 eller 4 och till sist "Avslutning" spår 5.
   
Beställ genom att kontakta MTI, mti@mti.m.se Pris 220.- inkl moms och frakt.
 
Uppge antal, namn på skola/förskola, kontaktperson, leveransadress, postnummer och postadress, telefon, e-post, fakturaadress (om annan än leveransadress) och ev. ref-nr när du beställer.

Stationsträning2