Förstenad

En jägare jagar alla andra. När någon blir tagen så blir den förstenad och måste stå helt stilla. De andra kan rädda den förstenade genom att krypa genom dennes ben. Om jägaren lyckas förstena alla så är leken över och man byter jägare.
Kalvin leker förstenad