Kurragömma

 
Minst fyra deltagare krävs för att leka kurragömma.
 
En deltagare ställer sig vid ett träd eller en vägg och räknar till hundra. Under tiden gömmer sig de andra på olika ställen i närheten. När den som "står" har räknat till hundra slår han handen i väggen eller trädet och ropar: "Dunk för alla baktjuvar, sidotjuvar och framtjuvar!". Detta för att ingen ska kunna stå bakom hans rygg och smita fram och "dunka" sig. Nu letar den som "står" upp de andra. Så fort han hittar någon, t ex Anna, rusar han fram till trädet/väggen, dunkar med handen och ropar: "Dunk för Anna!". De som gömt sig ska under tiden försöka hinna fram och "dunka" sig själv innan de blir upptäckta. Då säger man: "Dunk för mig, ett, två, tre!". Om den som "står" inte vill leta längre ropar han: "Fritt fram!". Då kan alla komma fram ur sina gömställen.
Kurragömma