Trolleri

 
Trolla med kort
 
Ett klassiskt korttrick som alltid imponerar på kompisarna.
Använd en vanlig kortlek. Lägg ut 21 kort, ett kort i taget, i tre högar med bilden uppåt. Börja till vänster. Be en kompis att tänka på ett av korten och peka i vilken av de tre högarna det ligger.
 
När du sedan plockar upp högarna tar du högen med det utpekade kortet i mitten. Gör om samma sak två gånger till och gör på exakt samma vis, högen med det utpekade kortet lägger du i mitten när du samlar ihop högarna.
Nu räknar du till kort nummer elva i din korthög och visar detta kort för din kompis. Gissa om han blir förvånad!
 
Hemliga siffran
 
Nu kan du visa att du faktiskt är tankeläsare!
Ge din kompis följande uppgifter:

• Tänk på ett tal mellan 1 och 9.
• Lägg till det antal horn två kor har (=4).
• Lägg till antalet bokstäver i namnet Kalvin. (=6).
• Dra ifrån antalet klövar på två kor (=8).
• Räkna ut vilken månad detta blir (januari = 1, februari 2 osv) och säg månaden högt.
• Nu är det din tur! Dra ifrån 2 från den siffra månaden har och tala om vilket tal din kompis tänkte på från början. (Gissa om han blir förvånad!)
 
Ett stående ägg
 
Innan du börjar måste du förbereda dig: Ta två råa ägg. Sätt ett litet märke på det ena ägget, håll det med ett fast grepp i handen och skaka det kraftigt. (Var försiktigt så du inte trycker sönder ägget.) Nu slås äggulan sönder inne i ägget och eftersom den är tyngre än äggvitan lägger sig gulan på botten i ägget. Det gör att ägget kan stå på högkant om du ställer det på ett bord. Håll det stilla en stund och släpp sedan försiktigt. När du har övat lite och vet att det fungerar kan du imponera genom att fråga: "Kan någon ställa ett ägg upp?" Med ett vanligt ägg går det ju naturligtvis inte. Men ditt ägg kan balansera på högkant. Ett rent trolleri!
 
 
Trolleri