« Tillbaka till Pedagoginfo

Beställ material

Här kan du ladda ner undervisningsmaterial och beställa ”Gympa med Kalvin”

Ladda ner undervisnings-
materialet Kalvins hälsocirkel 
för åk 1-3 och åk 4-6

Ät, drick och rör dig hälsosamt! uppmanar Kalvin i sin hälsocirkel. Kalvins hälsocirkel är uppdelad i fyra delar: sömn, kost, rörelser och sinnen och visar hur en bra hälsa grundläggs. Materialet består av en arbetsbok för eleven och en lärarhandledning. Materialet är framtaget i två versioner – åk 1 - 3 samt åk 4- 6.

Du laddar ner undervisningsmaterialet här:

- Arbetsbok åk 1-3_Kalvins hälsocirkel.pdf

- Arbetsbok åk 4-6_Kalvins hälsocirkel.pdf

- Lärarhandledning åk 1-3_Kalvins hälsocirkel.pdf

- Lärarhandledning åk 4-6_Kalvins hälsocirkel.pdf

Materialet kan även laddas ner i en lite mindre storlek på lektion.se

Arbetsboken tar upp fakta och tips på ett positivt och inspirerande sätt och har i syfte att göra eleverna medvetna och intresserade för betydelsen av goda hälsovanor. 

En god hälsa grundläggs framför allt i barndomen och är en förutsättning för att våra barn ska utvecklas, lära och klara av de dagliga rutinerna. Genom att ta särskild hänsyn till helheten i hälsocirkeln, är vår målsättning att detta ska öka barnens förståelse för hur en god hälsa grundläggs. Att äta och dricka hälsosamt samt att uppleva, röra sig och sova är viktigt för våra barns utveckling och inlärning. Rätt kost i kombination med sinnesupplevelser, rörelse och sömn gör att barnen växer och blir starka samt utvecklar förmågan till socialt samspel och god känsloutveckling. Det är viktigt att förstå att denna kombination är en förutsättning, för att ge våra barn de resurser, strategier och redskap som krävs för att de ska klara av sina dagliga rutiner och utvecklas väl.Till varje område i Kalvins hälsocirkel, finns flera olika förslag på arbetsuppgifter som eleverna kan arbeta med. Utgångspunkt för förslagen är att de ska kräva minimalt med förberedelse vara intressanta för eleverna, stimulera att forska vidare samt ge faktakunskap.

Lärarhandledningen är tänkt som en inspirationskälla när du planerar undervisningen i hälsa. Den kommenterar också arbetsboken olika områden. Och ger förslag på frågor, övningar och diskussionsämnen

Pausgympa med Kalvin

Pausgympa med Kalvin är en CD som innehåller 10 spår med olika korta övningar både med och utan musik. Pausgympa är bra för att förebygga och bibehålla vakenhet, uppmärksamhet och koncentration i barngruppen och i klassrummet. Detta är både utvecklande och roligt för barnen. Övningarna är sammansatta av Christer Sandberg, MTI, som har lång erfarenhet av barns rörelse och gymnastik.
 
Cd:n är i första hand tänkt för barn mellan 6-10 år men kan med fördel även användas till barn i förskolan.
Handledning medföljer.
   
Beställ Pausgympa med Kalvin genom att kontakta MTI, mti@mti.m.se. Pris 200.- inkl moms och frakt.

Uppge antal, namn på skola/förskola, kontaktperson, leveransadress, postnummer och postadress, telefon, e-post, fakturaadress (om annan än leveransadress) och ev. ref-nr när du beställer.
 

Gympa med Kalvin

En CD med två härliga gympingprogram. Ett program för barn mellan 1 och 5 år och ett program för barn mellan 6 och 9 år.
Med hjälp av Christer Sandberg, MTI, har vi tagit fram ett material som vi hoppas att du kommer att ha stor glädje av i din dagliga verksamhet tillsammans med barnen. Detta väcker verkligen barns behov av rörelse.
 
Handledning med exakta beskrivningar av varje rörelse till instruktiva bilder medföljer.
Texter till Gympa med Kalvin kan du ladda ner här
   
Beställ genom att kontakta MTI, mti@mti.m.se. Pris 220.- inkl moms och frakt.
 
Uppge antal, namn på skola/förskola, kontaktperson, leveransadress, postnummer och postadress, telefon, e-post, fakturaadress (om annan än leveransadress) och ev. ref-nr när du beställer.
 

Stationsträning med Kalvin

Med hjälp av Christer Sandberg MTI har vi sammanställt ett material, som vi hoppas att du kommer att ha stor glädje av i din gymnastik och idrott tillsammans med barnen. Tanken bakom "Stationsträning med Kalvin" är att utveckla barnens motoriska grundfärdigheter på ett lekfullt och roligt sätt. Genom en varierad stimulering av bland annat grovmotorik, styrka, koordination och balans, ökar vi förutsättningarna för att barnen ska få en större rörelseerfarenhet.
 
CD:n är tänkt för barn både i förskolan och i de lägre årskurserna i skolan och är upplagt som ett gymnastikprogram. Börja med en "Inledning" spår 1 eller 2, därefter ett "Huvudmoment" spår 3 eller 4 och till sist "Avslutning" spår 5.
 
Beställ genom att kontakta MTI, mti@mti.m.se. Pris 220.- inkl moms och frakt.
Uppge antal, namn på skola/förskola, kontaktperson, leveransadress, postnummer och postadress, telefon, e-post, fakturaadress (om annan än leveransadress) och ev. ref-nr när du beställer.

 

 

 

Kalvins Hälsocirkel Skolmaterial alla broschyrer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pausgympa2 

 

 

 

 

Gympa2

 

 

 

 

Stationsträning Med Kalvin