Go’morron, Go’middag, Go’kväll

En deltagare blir utsedd att börja. Alla övriga deltagare står i en ring vända inåt ringen. Den utvalde går runt ringen moturs. Då han/hon ger någon i ringen en nätt dunk i ryggen ska båda springa ett varv runt ringen åt var sitt håll.

När de möts ska de ta varandra i handen och säga: “Go’ morron, go’ middag, go’ kväll!” och därefter springa tillbaka till den plats där den som blev dunkad stod. Den som först hinner tillbaka får stanna där medan den andra får gå runt i ringen och dunka någon ny deltagare.