Smygleken

För den här leken behöver ni vara minst tre deltagare.

Ni behöver: Pinne eller krita att rita med.

 Utgå från en vägg eller ett träd och rita med en pinne eller en krita en startlinje ca 10 meter bort.

Den som “står” ställer sig med ansiktet mot väggen eller trädet och de andra ställer sig vid startlinjen. Den som “står” säger t ex “myrsteg”och räknar sedan tyst till 10. De andra ska då gå framåt med “myrsteg” men hinna stanna och stå helt stilla innan den som “står” vänder sig om. Så fort denne räknat till 10 vänder han sig snabbt. Om han ser någon röra sig får denne gå tillbaka till startlinjen och börja om därifrån. Detta upprepas flera gånger med olika sorts steg (se nedan). Den som först har hunnit ända fram till den som “står” och dunkar honom i ryggen får “stå” nästan gång.

Myrsteg: pyttesmå steg, tomtesteg: steg med fötterna häl mot tå, människosteg: vanliga steg, jättesteg: långa kliv (utan att hoppa).