Här får du koll på hur det går till hos korna på bondgården.

Ett besök i ladugården

Gården vi besöker är en rätt vanlig bondgård någonstans i Skåne. Den består av flera olika hus. Ett där bonden med familj bor, en maskinhall, lite andra små byggnader, en silo för fodret och så förstås själva ladugården och beteshagarna där korna och kalvarna bor.

På gården finns också traktorer och en massa redskap som plog, harv, såmaskin, tröska, vält och lastmaskin som behövs för att göra livet så bra som möjligt för bonden och korna . Jorden ska brukas, gödslas och vårdas så att den får näring och får gräset att växa bättre.