Kalvins hälsocirkel visar hur en bra hälsa grundläggs

En god hälsa grundläggs framför allt i barndomen och är en förutsättning för att våra barn ska utvecklas, lära och klara av de dagliga rutinerna. Genom en holistisk syn d v s att ta särskild hänsyn till helheten i hälsocirkeln, ökar vi förståelsen och grundlägger en bättre hälsa.

Att äta och dricka hälsosamt samt att uppleva, röra sig och sova är viktigt för våra barns utveckling och inlärning. Rätt kost i kombination med sinnesupplevelser, rörelse och sömn gör att barnen växer och blir starka samt utvecklar förmågan till socialt samspel och god känsloutveckling. Det är viktigt att förstå att denna kombination är en förutsättning, för att ge våra barn de resurser, strategier och redskap som krävs för att de ska klara av sina dagliga rutiner och utvecklas väl.

Läs mer om de olika delarna i hälsocirkeln: