Genom att delta i tävlingen, godkänner du som vårdnadshavare ditt barns medverkan i tävlingen och aktuella villkor och för denna. Ansvarig för denna tävling är Skånemejerier Försäljning AB. Tävlingen är för barn mellan 3-11 år. Deltagare ska ha målsmans godkännande för deltagande, vilket sker genom deltagande i tävling. Bidrag ska ha publicerats senast den 11 juni. Skånemejerier Försäljning AB förbehåller sig rätten att fritt utse vinnare och de tävlingsbidrag som kommer att publiceras/visas. Det är ej möjligt att byta ut vinsten mot kontanter. Biljetterna gäller för 2 vuxna samt 3 barn på Malmö Äventyrsgolf. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren. Anställda vid Skånemejerier eller deras anhöriga kan inte delta i tävlingen. Genom att ditt barn deltar i tävlingen godkänner du även publicering (utan arvode) av ditt barns tävlingsbidrag på www.Kalvin.mu, i Skånemejeriers sociala medier (Facebook, Instagram samt LinkedIn), och du överlåter härmed upphovsrätten till bidraget till Skånemejerier Försäljning AB (inklusive rätten att fritt redigera). Skånemejerier Försäljning AB ansvarar ej för eventuella tryckfel eller oavsiktliga missförstånd i samband med tävlingen. Skånemejerier Försäljning AB förbehåller sig rätten att avbryta tävlingen.

Hantering av personuppgifter: Personuppgiftsansvarig är Skånemejerier Försäljning AB, Box 7025, SE 200 42 Malmö. Genom att ditt barn deltar i tävlingen godkänner du att dina och ditt barns personuppgifter såsom namn, e-postadress, mobiltelefonnummer och adress, sparas och används för genomförande av tävlingen, kontakt och leverans kopplat till tävlingen eller kopplat till publicering/visning av tävlingsbidrag efter avslutad tävling. Genom att delta i tävlingen godkänner du att ditt barns förnamn, ålder samt bostadsort kan komma att publiceras på www.kalvin.mu, på Skånemejeriers sociala medier-konton såsom Facebook, Instagram och LinkedIn anslutning till ditt barns tävlingsbidrag). Endast berättigade anställda hos Skånemejerier Försäljning AB kommer att behandla insamlade personuppgifter och bolaget vidtar lämpliga åtgärder för att säkerställa att uppgifterna behandlas och lagras säkert. Dina och ditt barns personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lag. Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och ditt barn och hur dessa används samt begära att uppgifterna rättas om de skulle vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. För ytterligare information om vår behandling av personuppgifter, se Skånemejerier-gruppens integritetspolicy https://foretag.skanemejerier.se/integritetspolicy/ Har du frågor kring hur Skånemejerier hanterar personuppgifter, hör av dig till dataprivacy@skanemejerier.se.