Sömn

Sömnen är en mycket komplicerad process. Även om vi inte helt klart vet varför vi måste sova, råder det dock inget tvivel om att vi människor behöver sömn. Under en natts sömn går vi igenom olika sömnperioder eller sömnstadier, som för oss som individ medför viktiga uppbyggande och befästande effekter. Sannolikt innebär sömnen en allmän återhämtning för både hjärnan och kroppen. Ett tillstånd som skänker oss välbehövlig uppladdning och kraft. Sömnen är en livsviktig aktivitet, som ökar våra möjligheter till bättre hälsa. 

Hur mycket behöver vi sova?

Vårt sömnbehov är mycket individuellt och det kan finnas stora variationer. Vårt sömnbehov förändras också med åldern. Mest sover vi under vår första tid. Som vuxen är normalbehovet av sömn genomsnittligt drygt sju timmar, men det kan variera mellan sex och nio timmar. Sömnbehovet i olika åldrar kan generellt se ut såhär (med reservation för variationer); Det nyfödda barnet: ca 16-18 timmar per dygn. 6 månader till 1,5 år: ca 12-14 timmar per dygn. 1,5 till 4-5-årsåldern: ca 11 timmar på natten + en sömnperiod på dagen. 6-12 år (större barn): ca 10-12 timmar per dygn. Från 13 år (ungdomar): ca 8,5-9,5 timmar per dygn. Om vi täcker vårt sömnbehov påverkar detta sannolikt vårt beteende och vår handlingskraft i vaket tillstånd. Tillräckligt med sömn medför troligtvis att vi är pigga och glada under dagen men också friskare och mer koncentrerade. Våra förutsättningar för att prestera, vara kreativa, ta in och tolka våra sinnesintryck, samt röra på oss ökar dessutom väsentligt. 


Drömmar

Vad är en dröm? Man brukar definiera drömmar som psykiska upplevelser som hjärnan producerar under sömn. Vi drömmer flera gånger varje natt. Vissa drömmar kommer vi ihåg mycket bra, andra mindre bra. Ibland upplever vi otäcka drömmar s k mardrömmar.   

Sömn4

Goda sömnvanor

Det är viktigt att barn och ungdomar får tillräckligt med sömn. Att lägga grunden till goda sömnvanor kan bland annat innebära: 

 • att vara fysiskt aktiv under dagen.
 • att lägga sig vid samma tid varje kväll.
 • att slappna av en stund innan man går och lägger sig.
 • att vara noga med vad man äter och dricker under kvällen och inte inta en allt för sockerhaltig kost.
 • att det ska vara tyst, mörkt och svalt där man sover. 

Det är bra att sova när vi växer

När vi sover får vi en ökning av tillväxthormon. Därför är det bra att sova när vi växer. Även kosten kan spela en roll för växandet. Däremot hur långa eller korta vi blir när vi vuxit färdigt eller med vilket tempo vi växer och utvecklas, är i hög grad bestämt av arvsanlagen. 

Sömnen är viktig för:

 •  att kroppen återhämtar sig.
 • att hjärnan laddas om.
 • att ämnesomsättningen sjunker.
 • att insöndring av hormoner ökar, ämnen som verkar reglerande på livsprocesserna t ex kroppstillväxten.
 • att stresshormonet trycks ned.
 • att lagring av glukos förhindras.
 • att immunförsvaret aktiveras.
 • att nyvunna intryck och kunskaper, det vill säga det vi lärt oss under dagen bearbetas i hjärnan.